HERDENKING IN NOVILLE

VIERING EN BLOEMLEGGING

FOIRE_AUX_NOIX_2017_NOVILLE (15)

In december 1944 werd er hevig gevochten door de Duitse en Amerikaanse troepen, onder leiding van generaal DESOBRY. De Amerikaanse troepen trokken zich helaas terug en het dorp werd bezet door de Duitsers. Op 21 december doorzocht de Gestapo de huizen in het dorp en gijzelde twintig mannen. Een officier van het Duitse leger las een aantal namen voor. Als je naam werd genoemd, werd je vrijgelaten. De anderen werden meegenomen en achter een huis gefusilleerd.

Priester Louis DELVAUX, Roger BEAUJEAN, Félix en François DEPREZ, Auguste LUTGEN, Romain
HENKINET, Joseph ROSIÈRE en Michel STRAENEN kwamen daarbij om het leven.

Op zondag tijdens het Nuts-weekend wordt te hunner nagedachtenis een dienst gehouden in de kerk van Noville om 10.30. Er worden toespraken gehouden, er wordt gebeden en er worden bloemen gelegd bij het ommuurde terrein van de gefusilleerde burgers (“Enclos des Fusillés”) en bij het monument van generaal DESOBRY.

> Gratis toegang.

INFORMATIE | VILLE DE BASTOGNE - +32 (0) 61 24 09 30 - manifestations@bastogne.be

Close Menu